Väder

klart.se

Svenska Sjö


Jämjö Båtklubb
Vårmöte 2018-04-26

Vårmötet hölls i JBK: klubbstuga i Hallarumsviken.

1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet hade samlat 28 deltagare.

2. Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst, dels genom Klubbtidningen och dels genom personlig kallelse i god tid till alla med email eller brev.

3. Föreslagen dagordning godkändes.

4. Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Ola Håkansson och
Ingemar Nilsson.

5. Inga fullmakter hade inkommit till mötet.

6. Protokollet från årsmötet genomlästes och godkändes av mötet.
Kom. Ordföranden påtalade att efter 23 år är det dags att välja ny ordförande.
Karl Henrik kommer inte att ställa upp igen så det är dags att alla hjälps åt att leta efter en lämplig kandidat.
En mötesdeltagare bad ordföranden tala om vad som är bra som ordförande (sälja sig).
Ordföranden talade om vad en ordförande bör kunna och att styrelsen har mycket bra sammanhållning och bred kunskap.

7. Information om sjösättningen 5 maj.
Sjösättningen sker i år 5 maj med början kl. 07.00.
Kostnaden är 300 kr för dem som har vagn och 600 för de som har vagga.
Sjösättningen börjar med de som har vagn och därefter de som står på planen.
Mastkranen kommer att sättas upp på fredagen om vädret tillåter.
Rolf Serrby och Patrik Andersson är sammanhållande för uppsättningen av kranen.
Vagnar och vaggor placeras efter sjösättning på anvisad plats.
Det bjuds på fika på sjösättningen.
Medlemmar kan anteckna sig för sjösättningen och betala avgiften till Allan efter mötet.

8. Information om arbetet i hamnen och klubbstugan.
Allan informerade om att bommar kommer att vara utlagda till sjösättning.
Klubbstugan har fått ny golvmatta inlagd i stora rummet och ny köksinredning, vilket alla tyckte blev fint.

9. Information om GDPR.
Ordföranden informerade om en ny personuppgiftslag som kommer att införas 25 maj.
Vi använder ett system som heter BAS och är framtaget av SBU och där våra medlemmar finns med, men inte med de fyra sista siffrorna.
Detta system används för att underlätta arbetet i klubben, t.ex. vid vaktnätter och arbetsdagar.
Enskilda medlemmar har rätt att få tillgång till alla uppgifter.
Personuppgifter raderas när medlem lämnar klubben och fullgjort sina skyldigheter.

10. Information om Coboats.
Ordförande informerade om ett nytt meddelandesystem som tagits fram.
Om något händer i klubben kan man snabbt skicka ett meddelande.
Förbindelsen är krypterad så endast medlemmar kan se det.
Systemet är gratis.
Styrelsen har testat och tycker det är ett bra system.

11. Övriga frågor.
Klubbtidningen har i år skickats ut via mail och medlemmarna tyckte det var ok.
Några stycken som inte anmält mailadress kommer att få den med brev.
De som inte har antecknat sig för vaktnätter kan göra detta hos Affe ikväll.
Ordföranden informerade om att ny klubbmästarinna är Petra Warenhed och han presenterade henne.

12. Mötet avslutas.
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Efter mötet kommer alla att bjudas på kaffe och kaka.

…………………………
Bernt Olsson
Sekreterare

………………………                       ………………………………..
Ola Håkansson                         Ingemar Nilsson
Justeringsman                         Justeringsman

juli 2024
MTOTFLS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« jun   aug »