Väder

klart.se

Svenska Sjö


Jämjö Båtklubb
Vårmöte 2017-04-27

Vårmötet hölls i JBK: klubbstuga i Hallarumsviken.

1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet hade samlat 24 deltagare.

2. Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst, dels genom Klubbtidningen och dels genom personlig kallelse i god tid till alla med email eller brev.

3. Föreslagen dagordning godkändes.

4. Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Ola Håkansson och
Claes Blomqvist.

5. Inga fullmakter hade inkommit till mötet.

6. Protokollet från årsmötet genomlästes och godkändes av mötet.

7. Information om nya B-bryggan.
Nya bryggan skulle varit på G men kommer först tisdagen 2 maj.
De som lägger bryggan kommer att jobba lördag och söndag för att den ska bli klar så fort som möjligt.
Ordföranden visade bilder på nya landfästet, landgång, konstruktion på bryggorna B och C.
Beräknad livslängd är 30 år.
De som sjösätter 13 maj och har plats på nya B-bryggan måste kontakta Allan för att få en tillfällig plats då bommarna inte hinner att bli monterade.

8. Information om arbetet i hamnen.
Så fort bryggan är på plats kommer bommar och skyltar att monteras.

9. Beslut om arbetsdagar i vår.
Arbetsdagarna 29/4 och 6/5 kommer att ställas in för att få mera folk tillgängligt till bommontering.
Fråga. Kan vi jobba på vardagskvällar o söndagar?
Svar. Om vi får ihop arbetslag och organisatör kan vi göra det.
Vi kan utvärdera hur långt vi kommit vid sjösättningen.
Fråga. Kan vi börja tidigare på arbetsdagarna?
Svar. Vi har haft start vid 9.00 men en del tyckte det var för tidigt.
Vi får gå ut med ett meddelande och kolla intresset.

10. Information om sjösättningen 13 maj.
Sjösättningen sker i år 13 maj med början kl. 07.00.
Kostnaden är 300 kr för dem som har vagn och 600 för de som har vagga.
Karl Björken är sammanhållande för uppsättningen av mastkranen.
Uppsättning kommer att ske vid lämplig tidpunkt på sjösättningsdagen.
Vagnar och vaggor placeras efter sjösättning på anvisad plats.
Det bjuds på fika på sjösättningen.

11. Sommarens vakthållning.
Listorna för sommarens vakthållning sköts av Alf Cornelius.
Första versionen av listor är utskickade.
De som har svårt att göra arbetsdagar har möjlighet att byta två arbetsdagar mot en vaktnatt eller om familjemedlem deltar i vakt är det 4 arbetsdagar mot en vaktnatt.
Detta görs helst i augusti – september då det är dålig uppslutning.

12. Övriga frågor.
Ordföranden informerade om att kommunen kommer att anordna ställplats för husbil vid gamla D-bryggan
Här kommer det att finnas plats för fyra husbilar.

13. Mötet avslutas.
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Efter mötet kommer alla att bjudas på kaffe och kaka.

…………………………
Bernt Olsson
Sekreterare

………………………                                       ………………………………..
Ola Håkansson                                         Claes Blomqvist
Justeringsman                                          Justeringsman

februari 2024
MTOTFLS
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29    
« jan   mar »