Väder

klart.se

Svenska Sjö


Vårmöte 2012-04-26

Vårmötet hölls i JBK: klubbstuga i Hallarumsviken.

1.     Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
        Mötet hade samlat 14 deltagare.

2.     Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst, dels genom Klubbtidningen och dels genom
        personlig kallelse i god tid till alla.
 
3.     Föreslagen dagordning godkändes.
 
4.     Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Rolf Serrby och Fredrik Mark. 

5.     Inga fullmakter hade inkommit till mötet. 

6.     Protokollet från årsmötet genomlästes och godkändes av mötet.
       –   Kommentar. På grund av de dåliga ränteinkomsterna har en del av klubbens pengar förts över
           till räntebärande konto.
       –   Alfs förordnande går ut 13 juni men ett möte är inbokat på Arbetsförmedlingen för att försöka få en förlängning.
       –   Kommunen håller på att se över bidraget som ges till föreningar.
       –   På årsmötet fanns ingen ersättare för Carola som klubbmästare men Eva Säbom har erbjudit sig att ta över.
           Lotta König och Bärbel är behjälpliga.

7.    Information om arbetet i hamnen.
       –   Ordföranden visade filmsnuttar från stormens härjningar bland våra bryggor i hamnen.
       –   Erbjudande av kommunen att ta över en brygga men den var dålig och passade inte med våra infästningar
           så vi tackade nej.
       –   Ordföranden visade bilder på kommunens reparation av A-bryggans fasta del som redan börjar bli underminerad.
       –   C-bryggan fick kortas av för att en balk var av.
       –   Vi har bytt och justerat kättingar och flyttat tyngder.
       –   Kätting på B-bryggan måste kompletteras för isärdragning från C-bryggan.
       –   Budet till hamnkaptenerna var att bryggorna ska hålla till 2016.
 
8.    Information om sjösättningen.
       –   Sjösättningen sker i år 5 maj med början kl. 07.00.
           Kostnaden är 300 kr för dem som har vagn och 500 kr för de som har vagga.
           Mastkranen sätts upp under lördagen.
           Det bjuds på fika på sjösättningen. 

9.    Sommarens vakthållning.
        –   Listorna för sommarens vakthållning sköts av Alf Cornelius.
        –   Medlemmar ställer upp och låser/låser upp när det inte är vakt.
        –   Jägarna kommer att vara vid viken 14 dagar i juli och en vecka i augusti.
 
10.  Övriga frågor
        –   På BBF vårmöte diskuterades sammanslagningen av BBF och SSF.
            Deltagande klubbar på vårmötet röstade nej till en sammanslagning men i 
            båtriksdagen röstades för att arbeta vidare för en sammanslagning.
            Diskussion förekom om vad vi kan göra om det blir en sammanslagning.
            Kan vi gå ur SBU?
            Det kan bli svårt för vi har tidning, medlemsregister, försäkring och borgen för medlemslån genom SBU.
            Det diskuteras om en sammanslagning av Blekinge och Skåne men ingen vet vad
            som händer så vi får avvakta och se.
        –   På Båtsams årsmöte informerade Anders Johnsson från kommunen om ett nytt system för arrendeavgifter.
            År 1997 betalade vi 92 000 kr per år i arrende. 
            Nu betalar vi 12 000 kr men kommunen vill införa en enhetlig kostnad på 400 kr per  båtplats.
            Vårt avtal ska omförhandlas 2013.
            Vi kommer efter renoveringen av bryggorna att ha strax under 100 båtplatser.
        –   Den nya bryggan som diskuteras är 3×35 m lång och ska ersätta B, C och E.

11.   Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Efter mötet kommer alla som ska sjösätta 
        ha möjlighet att köpa biljett till sjösättning och alla bjuds på kaffe och kaka.

                                                               Bernt Olsson
                                                               Sekreterare

                               Rolf Serrby                                                 Fredrik Mark 
                               Justeringsman                                           Justeringsman

maj 2024
MTOTFLS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« apr   jun »