Väder

klart.se

Svenska Sjö


Vårmöte 2011-04-28

Vårmötet hölls i JBK: klubbstuga i Hallarumsviken.

 1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
  Mötet hade samlat 18 deltagare.
  Mötet började med att det hölls en tyst minut för Lars Hellman som avlidit.
 2. Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst, dels genom Klubbtidningen och
  dels genom personlig kallelse i god tid till alla. 
 3. Föreslagen dagordning godkändes.
 4. Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Leif Lövdahl och Åke Johansson.
 5. Inga fullmakter hade inkommit till mötet.
 6. Protokollen från årsmötet genomlästes och godkändes av mötet.
 7. Information om arbetet i hamnen.
  – Kommunens arbete med den fasta bryggan skulle varit klart innan årsskiftet men 
    vintern stoppade arbetet så nytt färdigdatum sattes till 1 april.
    När detta datum inte kunde hållas så beslöt styrelsen att senarelägga sjösättning för
    hinna få ut ramper och bommar.
    Klubben har även tagit på sig att göra bryggdäcket själva.
  – Bomutsättning beräknas att ske på arbetsdagarna 7 – 14 maj där det behövs
    mycket folk.
  – Småbåtar sjösätts som vanligt så vakten börjar som beräknat.
 8.   Information om sjösättningen.
  – Sjösättningen sker i år 21 maj med början kl. 07.00.
    Ha gärna någon med vid sjösättningen för att få flyt, manade hamnkaptenen.
    Kostnaden är 300 kr för dem som har vagn och 500 för de som har vagga.
    Det bjuds på fika på sjösättningen.
 9. Sommarens vakthållning.
  – Listorna för sommarens vakthållning sköts av Alf Cornelius.
  – Medlemmar som ställer upp och låser/låser upp när det inte är vakt önskas.
    Enl. anslag låses bom kl.22.00 och låses upp 07.00, men enl. vaktinstruktionen låses
    en timma senare och låses upp en timma tidigare.
 10. Övriga frågor
  – Div. blanketter finns på bordet för aktiviteter inom BBF och SBU.
  – Klubben deltar även i år i projektet med havstulpaner.
  – BBF- tidning finns för de som vill läsa den.
  – En medlem undrade över skicket på ångbåtsbryggan?
    Ordföranden förklarade att det finns en spricka i betongen men den har inte förvärrats
    och vid besiktning av dykare kunde inga skador upptäckas.
  – En medlem frågade om det fanns något som kallades stödmedlem med billigare
    medlemsavgift?
    Svaret blev att klubben får betala försäkringar och avgifter till SBU och BBF för alla
    medlemmar så det går inte ihop sig med billigare medlemsavgift.
 11. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
  Efter mötet kommer alla som ska sjösätta att ha möjlighet att köpa biljett till sjösättning och alla bjuds på kaffe och kaka.

Bernt Olsson
Sekreterare

             Leif Lövdahl                                                       Åke Johansson
             Justeringsman                                                    Justeringsman

maj 2024
MTOTFLS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« apr   jun »