Väder

klart.se

Svenska Sjö


Jämjö Båtklubb
Vårmöte 2016-04-21

Vårmötet hölls i JBK: klubbstuga i Hallarumsviken.

1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
En ny medlem presenterade sig.
Alf Arlefur från Torstäva.
Mötet hade samlat 20 deltagare.

2. Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst, dels genom Klubbtidningen och dels genom personlig kallelse i god tid till alla med email eller brev.

3. Föreslagen dagordning godkändes.

4. Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Ola Håkansson och
Magnus Andersson.

5. Inga fullmakter hade inkommit till mötet.

6. Protokollet från årsmötet genomlästes och godkändes av mötet.
En mötesdeltagare påpekade att man borde tala om för nya medlemmar att
det blir en straffavgift om man inte genomför arbetsdagar och vaktnätter.
Ordföranden sa att vi informerar alla nya medlemmar men vi kan ha missat någon.
Vi kommer att vara noga med informationen.

7. Information om arbetet i hamnen.
– Hamnkaptenen informerade om att C-bryggan inte är i toppskick men vi kommer inte
att lägga ner mer arbete eller pengar än nödvändigt eftersom vi hoppas kunna ersätta
den med en ny brygga 2017.
-Kättingar kollas på C-bryggan när vi får dykare.
En mötesdeltagare informerade att han var dykinstruktör så han kunde hjälpa till.
– Prickar kommer att sättas ut men vi hinner kanske inte innan sjösättning.

8. – Information om arrendeförhandlingarna.
Inga nya diskussioner ang. arrendet.
Vi är avtalslösa och betalar enligt det gamla avtalet.

9. Information om sjösättningen 7 maj.
– Sjösättningen sker i år 7 maj med början kl. 07.00.
Kostnaden är 300 kr för dem som har vagn och 600 för de som har vagga.
Patrik är sammanhållande för uppsättningen av mastkranen.
Vagnar och vaggor placeras efter sjösättning på anvisad plats.
Det bjuds på fika på sjösättningen.

10. Sommarens vakthållning.
– Listorna för sommarens vakthållning sköts av Alf Cornelius och kommer att sändas
ut tillsammans med klubbtidningen via email eller brev.
– From. fredag kommer vi att portionera ut vaktnätter till de som inte anmält något
önskat datum.
– Vi kommer i år inte att få så mycket hjälp med vakthållningen av jägarna då de endast kommer att vara vid viken några få nätter.
– Lämna inga bränsletankar i båten och lämna luckor olåsta.

11. Information om Båtsams årsmöte och BBFs vårmöte.
– På Båtsams möte diskuterades om kommunens förslag att bygga bostäder vid
Lorensberg och säga upp avtalet med Karlskrona veteranbåtsklubb på Rosenholms
udde.
Båtsam kommer att ta en förhandling med kommunen för att försöka få kommunen
att låta flera båtklubbar använda Rosenholms udde i stället för att bygga
båtbottentvättar vid varje klubb och denna plats är även perfekt för vinterförvaring.
– Ordföranden visade broschyrer på mobila båtbottentvättar, dukar för uppspänning
mellan bommar för att köra upp båt på och även båttvätt vid Preem informerades om.
– Båt äldre än -79 kan ha målats med tennbaserad färg vilket är mycket kostsamt att ta
bort då det är mycket giftigt.

12. Övriga frågor.
På medlems fråga om vatten i elskåp på bryggan svarade hamnkaptenen att det ska bytas så snart möjlighet ges.
Grind ut till bryggas efterfrågades och ordföranden sa att styrelsen har diskuterat detta
men dels kan tjuvar komma sjövägen och dels vill vi inte störa förhållandet med
jämjöborna.
Vi tycker inte om att det fiskas från bryggorna men det är svårt att stoppa.

13. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Efter mötet kommer alla att bjudas på kaffe och kaka.

…………………………
Bernt Olsson
Sekreterare

………………………                    ………………………………..
Ola Håkansson                       Magnus Andersson
Justeringsman                        Justeringsman

juli 2024
MTOTFLS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« jun   aug »