Väder

klart.se

Svenska Sjö


Vakthållning i Hallarum sommaren 2020

1. Allmänt
Enligt beslut vid årsmötet 2019 ska vakthållningen fortsätta 2020.
Den börjar natten före den gemensamma sjösättningen den 9 maj och pågår till natten efter den gemensamma torrsättningen den 26 september.
Det är nu dags att planera för den. För att underlätta både för er och för klubben vill vi att ni redan nu anmäler era önskemål om vaktnätter.
De fördelas enligt principen först till kvarn… Glöm inte att anmäla vem du vill gå tillsammans med – anhörig eller annan medlem. Den som inte anmäler önskemål kommer att tilldelas två vaktpass.
2. Deltagare i vakthållningen
Alla medlemmar med båtplats i klubbens hamn går minst två pass eller ett pass med en medhjälpare, som inte har egen båtplats i vår hamn. Medhjälparen behöver inte vara medlem i klubben.
Vår försäkring gäller även för tillfälliga funktionärer i klubben. De måste dock vara anmälda i vaktlistan. Ingen får gå vakt ensam.
Om medlem säger upp sin båtplats under säsongen kvarstår vaktplikten. Om medlemskapet i klubben upphör under säsongen upphör vaktplikten.
Undantag: Medlem, som fyllt 75 år före den 1 oktober 2020, undantas från skyldigheten att gå vakt, men är välkommen att göra det. Medlem, som anser sig ha särskilda skäl att inte delta, kan beviljas befrielse efter framställning till styrelsen.
3. Byte av vaktpass
Om tilldelad natt inte passar på grund av sjukdom, arbete eller annat förfall är medlemmen skyldig att kontakta undertecknad.
Aktuell vaktlista kommer att finnas i klubbstugan. Där kan du se vilka nätter som är lediga.
4. Uteblivet vaktpass
Den som är skyldig att gå vakt, men inte fullgör sina pass kommer att debiteras 1 000 kr för varje uteblivet vaktpass.
5. Registrering av vaktpass
Genomfört vaktpass registreras genom att båda signerar vaktpasset i rapportpärmen.
6. Nyckeltagg
För att komma in i stugan behövs en nyckeltagg med tillhörande kod. Kontakta Magnus Andersson i god tid för att kvittera ut nyckeltaggen. Telefon 0738-46 00 27 eller e-post magnus@jbk.nu.
7. Fördelning av vaktpassen
De som bor i närområdet bemannar i första hand vakterna före och efter semesterperioden (26 juni – 6 augusti), så att de som bor på annan ort kan ta sina vaktpass, när de är i närområdet.
8. Anmälan om önskemål om vaktpass och ändringar
Anmäl önskemål senast den 29 april 2020 per brev, e-post eller genom att gå in på klubbens hemsida och fylla i blanketten under Medlemmar. Ändringar görs per telefon.
Vaktlistorna kommer av säkerhetsskäl endast att finnas i vaktpärmen i klubbstugan.

Skicka er anmälan till:
Alf Cornelius, Orranäs gata 16, 373 75 JÄMJÖ
Telefon: 0768-99 76 82
E-post: cornelius.alf@gmail.com
Hemsida: www.jbk.nu

februari 2024
MTOTFLS
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29    
« jan   mar »