Väder

klart.se

Annons

Vakthållning i Hallarum sommaren 2015

1. Allmänt

Enligt beslut vid årsmötet 2014 ska vakthållningen fortsätta 2015. Den börjar natten före den gemensamma

sjösättningen den 9 maj och pågår till natten efter den gemensamma torrsättningen den 26 september.

Det är nu dags att planera för den. För att underlätta både för er och för klubben vill vi att ni redan nu anmäler

era önskemål om vaktnätter. De fördelas enligt principen först till kvarnen … Glöm inte att anmäla vem du vill gå

tillsammans med – anhörig eller annan medlem. Den som inte anmäler önskemål kommer att tilldelas två vaktpass.

2. Deltagare i vakthållningen

Alla medlemmar med båtplats i klubbens hamn går minst två pass eller ett pass med en medhjälpare. Medhjälparen

behöver inte vara medlem i klubben. Vår försäkring gäller även för tillfälliga funktionärer i klubben. De måste dock

vara anmälda i vaktlistan. Ingen får gå vakt ensam.

Om medlem säger upp sin båtplats under säsongen kvarstår vaktplikten. Om medlemskapet i klubben upphör under

säsongen upphör vaktplikten.

Undantag: Medlem, som fyllt 70 år före den 1 oktober 2015, undantas från skyldigheten att gå vakt, men är välkomna

att göra det. Medlem, som anser sig ha särskilda skäl att inte delta, kan beviljas befrielse efter framställning till

styrelsen.

3. Byte av vaktpass

Om tilldelad natt inte passar på grund av sjukdom, arbete eller annat förfall är medlemmen skyldig att kontakta

undertecknad. Aktuell vaktlista kommer att finnas i klubbstugan. Där kan du se vilka nätter som är lediga.

4. Uteblivet vaktpass

Den som inte fullgör sitt vaktpass kommer att debiteras 1 000 kr för varje uteblivet vaktpass.

5. Registrering av vaktpass

Genomfört vaktpass registreras genom att båda signerar vaktpasset i rapportpärmen.

6. Nyckeltagg

För att komma in i stugan behövs en nyckeltagg med tillhörande kod. Kontakta Marie Bohlin i god tid för att kvittera

ut nyckeltaggen.

7. Fördelning av vaktpassen

Vi som bor i närområdet bemannar vakterna före och efter semesterperioden (22 juni – 9 augusti), så att de

som bor på annan ort kan ta sina vaktpass, när de ändå är i närområdet. Förhoppningsvis kommer jägarna att

bistå oss med vakthållning under andra halvan av juli och några nätter under augusti och september.

8. Anmälan om önskemål om vaktpass och ändringar

Anmäl önskemål senast den 25 mars 2015 per brev, e-post eller genom att gå in på klubbens hemsida och fylla i

blanketten under Medlemsidor. Ändringar görs per telefon.

Vaktlistorna kommer av säkerhetsskäl endast att finnas i vaktpärmen i klubbstugan.

Skicka er anmälan till:

Alf Cornelius, Orranäs gata 16, 373 00 JÄMJÖ

Telefon: 0768-99 76 82

E-post: alf@jbk.nu

Hemsida: www.jbk.nu

 

 

Jämjö Båtklubb
c/o Andreas Westerlund
Glimmervagen 12
373 72 Jämjö
0455-59240 (passas inte)
Bankgiro 5735-8236
Swish nummer 123 695 88 47

Copyright © 2015 Jämjö Båtklubb. Alla rättigheter reserverade
Händer i klubben
Korttidsuppställning av båttrailar

Det finns en uppställningsplats till höger om sjösättningsrampen för båttrailrar.
Uppställningsplatsen är för dig som nyttjar sjösättningsrampen och är ute för dagen.

Aktivitetskalender
februari 2018
MTOTFLS
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28     
« Jan   Mar »