Väder

klart.se

Svenska Sjö


Policy

 Klubben har antagit en policy för nedanstående områden.

 Jämställdhet

Genom familjemedlemskap skall även kvinnor och barn stimuleras att delta i klubblivet. Klubben ska verka för att även kvinnor ska delta i styrelsearbetet.

 Drog- och alkoholpolicy

Framförande av båt är inte förenligt med alkohol eller droger (se Sjölagen 20 kap, 4-5 §§). Vid klubbens aktiviteter (arbetsdagar, sjö- och torrsättning, kurser och övriga utbildningar m.m.) får inte alkohol eller droger förekomma. Detta gäller för såväl vuxna som för ungdomar och barn.

 Öppenhet för alla

Klubben är enligt stadgarna en allmännyttig ideell förening. Alla oavsett kön, medborgarskap, religion, sexuell läggning mm, som fullgör sina skyldigheter enligt stadgarna, är välkomna som medlemmar i föreningen.

 Funktionshindrades medverkan

Stugan och hamnen är tillgängliga även för rullstolsbundna. Klubbens allmänna möten dövtolkas vid behov.

Policyn antogs av styrelsen den 1 mars 2005.

juli 2024
MTOTFLS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« jun   aug »