Väder

klart.se

Annons

Nytt arrendeavtal
Den 12 september 2016 tecknade JBK efter lång väntan ett nytt arrendeavtal med kommunen. Avtalet
blev inte så bra som vi hoppats på, men inte heller så illa som befarat. Att det inte blev dyrare kan vi
tacka kommunens förre hamnchef för. Främsta anledningen till att arrendet blev nästan tre gånger så
dyrt som det gamla är att kommunfullmäktige bestämt kostnaden till 400 kr per båtplats. Detta oavsett
om det gäller en plats vid en brygga ägd av kommunen eller av båtklubben. Det görs inte någon
skillnad på om platsen avser en jaktkanot eller en 36-fots segelbåt. Det var inte förhandlingsbart. Om
detta kan man tycka vad man vill.
När jag tillträdde som ordförande 1995, betalade vi 92 000 kr per år i arrende. 1996 sänktes avgiften
till 10 000 kr med årlig indexuppräkning. Under dessa 21 år har det inneburit en besparing på drygt
1,7 mkr, så vi har kommit väl ut. Det nya avtalet kostar 33 000 kr per år. Avtalet löper på 10 år med
årlig indexuppräkning.
Båtplatsavgifterna har i princip varit oförändrade under dessa år med vissa justeringar för att göra dem
mer rättvisa. Nu tvingas vi höja avgifterna med 50 kr per bryggmeter. För de bredaste platserna
innebär det cirka 200 kr mer per år och för de minsta platserna 125 kr. Vi ligger dock fortfarande långt
under vad kommunen tar ut för sina platser. Priset för tillfällig uthyrning höjs till 75 kr/dygn och
300 kr/vecka. Rampavgiften höjs till 40 kr/gång och 400 kr/säsong.
Av det nya avtalet framgår att vi nu bara betalar för delar av hamnplanen. Att vi i fortsättningen måste
betala för den del som vintertid används för uppläggning av båtar och bommar, gör att vi i tvingas ta
betalt för vinteruppläggning på hamnplanen. Den delen av arrendet ska i rättvisans namn betalas av
dem som utnyttjar platsen. Efter diskussion i styrelsen har vi kommit fram till att avgiften ska beräknas
på den yta båten upptar. Avgiften blir 10 kr/kvm och år. För de, som inte har sommarplats i hamnen,
blir avgiften den dubbla. Den som inte har båtplats, men har ställt upp en trailer i hamnen,
betalar 150 kr/år för en liten och 300 kr/år för en stor uppställningsplats. Som stor räknas en trailer
som inte kan dras med personbil. För vinterhalvåret 2016-17 utgår halv avgift, eftersom avtalet började
gälla 2017-01-01. Avgifterna finns på hemsidan under medlemssidor/avgifter
Ny brygga
De gamla C- och E-bryggorna har för länge sedan gjort sitt, men B-bryggan är i något bättre skick. När
nu A-bryggan är slutbetald och det nya arrendeavtalet är på plats finns det förutsättningar att investera
i en ny brygga, som ska ersätta kommunens gamla bryggor. Årsmötet den 24 november beslöt att vi
ska köpa en ny brygga av samma typ som de gamla B- och C-bryggorna. Den blir 100 m lång och ska
läggas från det nya landfästet parallellt med den fasta bryggan. Den nya bryggan, som läggs något
bättre i skydd än den gamla C-bryggan, kan utnyttjas på båda sidor. Den levereras av RIXÖ-bryggan,
samma som levererade A-bryggan. Priset blev 458 750 kr. Till detta kommer ett specialkonstruerat
fäste till  landgången, nya bultar till bomfästena och nya skyltar för att märka ut båtplatserna mm.
Totalt  beräknas kostnaden uppgå till cirka 500 000 kr. Vi har ansökt om ett lån på 100 000 kr hos
Swedbank med SBU och BBF som borgenärer. Lånet ska löpa på fem år. Resterande 400 000 kr tas
ur kassan.
Tidsplan
Den nya bryggan är planerad att läggas veckorna 717-718. De gamla bomfästena har redan
demonterats. Kommunen kommer att ta bort de gamla bryggorna senast under mars månad.
Därefter måste vi försöka ta upp så många gamla ankare som möjligt för att förhindra att de nya
läggs ovanpå de gamla. Innan detta kan göras ska tornflotten renoveras och förses med nya
flytelement för bättre flytkraft.
När den nya bryggan är på plats ska alla bomfästen monteras, bojar läggas ut, platserna märkas
ut och slutligen ska alla bommar monteras. Dessutom ska kättingarna på A-bryggan kontrolleras.
Arbetsdagarna börjar den 4 mars om vädret tillåter. Därefter jobbar vi varje lördag med undantag
för påskafton fram till den allmänna sjösättningen den 13 maj.
Kalendern finns på hemsidan under Aktuellt/Årsprogram.
Årsmötet beslöt att i år öka antalet obligatoriska arbetsdagar för alla båtplatsinnehavare till fyra för
att inte försena sjösättningen ytterligare. Nästa år räknar vi med att återgå till tre dagar, kanske två
dagar om behovet av arbete minskar.
Fördelning av platser på nya bryggan
De som har platser på A-bryggan berörs inte av omläggningen. Alla som har platser på C-bryggan
kommer att få motsvarande platser på den yttre delen av nya bryggan. Innanför dessa kommer de
som har platser på B-bryggan att placeras, hälften på nord- och hälften på sydsidan. Alla 6- och
5-meters-bommar kommer att utnyttjas.
Innanför dessa kommer vi att använda de 4-metersbommar som legat på land sedan E-bryggan
raserades. Det ger åtta platser, fyra på varje sida. Några av de som ifjol hade bojplatser kommer
att få platser där. Längst in kommer det att finnas åtta bojplatser för de minsta båtarna.
Arbetet med att fördela platserna pågår. Debiteringen av avgifter för 2017 fördröjs på grund av
omläggningen, men var lugn – den kommer.
Hemsidan kommer att uppdateras när tiden så medger.
Spolplatta och bottenfärg
I och med att det nya arrendeavtalet endast omfattar delar av hamnplanen saknas förutsättningar för
att anlägga en spolplatta. I gengäld har vi lovat kommunen att inte tillåta självpolerande färger utan
endast hårda bottenfärger på båtarna i vår hamn. Vi rekommenderar att du om möjligt låter bli att
bottenmåla och i stället skrubbar bottnen strax efter att havstulpanerna fäster. Klubben följer detta
och anslår en varning på den yttre anslagstavlan på klubbstugan, när det är dags. Vi kommer även att
skicka ut e-postmeddelande. Ett alternativ är att utnyttja båtbottentvätten vid Preem i Karlskrona.
Såvitt bekant klarar den inte kölbåtar.
Toatömning
Möjlighet till tömning av inbyggd toalett finns numera i Kristianopel, Torhamn, på Senoren vid
Möcklö-bron och i Karlskrona (Hattholmen). Ytterligare en anläggning planeras på Hasslö. JBK
kommer inte att anskaffa egen toatömningsanläggning.
Båtplatsavtal
Under våren kommer nya båtplatsavtal att upprättas. Tills dessa är klara gäller de gamla med de
ändringar som följer av omläggningen eller andra beslut som fattats av styrelsen eller klubbens
årsmöten.
Karl Henrik Meijer

Jämjö Båtklubb
c/o Andreas Westerlund
Glimmervagen 12
373 72 Jämjö
0455-59240 (passas inte)
Bankgiro 5735-8236
Swish nummer 123 695 88 47

Copyright © 2015 Jämjö Båtklubb. Alla rättigheter reserverade
Händer i klubben
Korttidsuppställning av båttrailar

Det finns en uppställningsplats till höger om sjösättningsrampen för båttrailrar.
Uppställningsplatsen är för dig som nyttjar sjösättningsrampen och är ute för dagen.

Aktivitetskalender
februari 2018
MTOTFLS
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28     
« Jan   Mar »