Väder

klart.se

Svenska Sjö


Miljöplan för Jämjö båtklubb

Omfattning

Engagemanget för miljön ska vara ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi har därför upprättat denna miljöplan, som gäller för oss alla som är medlemmar i Jämjö Båtklubb. Planen fastställdes vid klubbens vårmöte 2015-04-23.

För att minska vår miljöpåverkan och därmed skapa en miljömässigt uthållig verksamhet har vi fokuserat på kemikalieanvändning, bränsle och avfallshantering.

Syfte

Jämjö Båtklubbs miljöplan syftar till att informera och därigenom öka miljömedvetenheten samt tydliggöra hur miljöarbetet bedrivs. Miljöplanen ska vara ett dokument som kommer att förändras i takt med förändrade regler och lagstiftning samt att nya produkter kommer ut på marknaden.

Miljöarbetet följs kontinuerligt genom egenkontrollen. Ansvarig miljösamordnare gör regelbundna uppföljningar som dokumenteras och rapporteras till styrelsen. På dagordningen för styrelsemöten finns en stående punkt för miljöfrågor.

Beskrivning av verksamheten i hamnanläggningen

 I Jämjö Båtklubbs hamn i Hallarumsviken, som arrenderas av Karlskrona kommun, finns cirka 100 båtplatser. Fritidsbåtarna varierar i storlek från den enkla roddbåten till större segel- och motorbåtar. Inom hamnområdet finns ett område för vinteruppställning. Jämjö Båtklubb samordnar sjösättning och upptagning av de båtar, som kräver lyft från vagn eller vagga. Till anläggningen hör även en sjösättningsramp där medlemmar och övriga kan sjösätta på egen hand mot en avgift. I samband med vårrustning och höstupptagning är risken för miljöpåverkan inom hamnområdet som störst då arbetet många gånger kräver användning av olika kemikalier vid t.ex. bottenmålning, slipnings-, målnings- och olika reparationsarbeten av både trä och plastbåtar, avspolning av båtbottnar, spillolja i samband med oljebyte samt motorkonserveringsvätska vid vinterkonservering av motorer.

Det finns för närvarande ingen rening av spolvattnet vid bottentvätt i samband med höstupptagning. Vi har för avsikt att undersöka spolvattnet vid höstupptagningen för att konstatera om det föreligger behov av rening. Båtägarna är informerade på medlemsmöte och genom vår medlemstidning att det är vars och ens skyldighet att man använder rätt färger och tar hand om allt avfall.

Bränsle och oljor m.m.

Vi förutsätter att medlemmarna i största möjliga mån använder de miljövänliga drivmedel, t.ex. alkylatbensin för äldre tvåtaktare, och oljor som finns att tillgå. Även bör inom klubben endast användas miljöklassade bottenfärger och självpolerande bottenfärg bör undvikas. Även i övrigt bör klubbens medlemmar använda de material som bäst skonar miljön.

Avfall

Allt avfall, exempelvis fraktionerna brännbart (hushållsavfall), glas (färgat och ofärgat) samt metall, är medlemmarnas skyldighet att ta hand om.

Miljöfarligt avfall

Allt miljöfarligt avfall exempel färgrester, lösningsmedel mm. hanteras varje enskild medlem.

Toa-avfall

Toaletterna i hamnen sköts av kommunen.

Tömningsanordning för båttoaletter, som är anslutet till kommunalt avlopp, finns vid kommunens hamnar i Torhamn, Karlskrona och Kristianopel. Möcklöbron har en ny anläggning och ytterligare någon kan tillkomma. Klubben avser att teckna avtal med kommunen om att klubbens medlemmar får utnyttja dessa anläggningar. Tömning av portabla toaletter är medlemmens skyldighet att ta hand om. Vi uppmanar alla som har toalett ombord att använda sig av tömningsmöjligheter iland.

januari 2023
MTOTFLS
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
« dec   feb »