Väder

klart.se

Svenska Sjö


Miljöplan för Jämjö Båtklubb

Reviderad 2023 02 19

Omfattning

Engagemanget för miljön ska vara ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi har därför inrättat denna miljöplan, som gäller för oss alla som är medlemmar i Jämjö Båtklubb. Planen fastställdes 2015 04 23

För att minska vår miljöpåverkan och därmed skapa en miljömässig verksamhet för vår hantering av våra produkter.

Syfte

Klubbens miljöplan syftar till att informera och därigenom öka miljömedvetandet samt att tydliggöra hur miljöarbetet bedrivs. Miljöplanen ska vara ett dokument som kommer att förändras i takt med förändrade regler och lagstiftning samt att nya produkter kommer ut på marknaden.

Vi har inspektioner som utförs av Miljö 0ch samhällsbyggnadsförvaltningen från Karlskrona Kommun senaste 2020 09 01

Klubbens miljöansvarig har rätt att kontrollera hur miljöarbetet fungerar.

Beskrivning av verksamheten för hamnanläggningen

Klubben äger flytbryggorna A och B som rymmer ca 100 båtplatser. Fritidsbåtarna är allt från roddbåtar till större segel o motorbåtar. Vi arrenderar av kommunen marken där klubbstugan står samt ytan för vinteruppställning av båtar. En sjösättningsramp finns där man som medlem får nyttja, icke medlemmar erlägger en avgift som man svischar.

I samband med vårrustning och höstupptagning är risken för miljöpåverkan störst, då arbetet många gånger kräver användning av olika kemikalier.

Ska man blästra eller på något annat sätt avlägsna färg eller annat, ska kontakt tas med miljöansvarig i klubben innan arbete utförs

Bränsle och oljor m.m.

Vi förutsätter att man i största möjliga mån använder de miljövänliga drivmedel och oljor som finns idag samt att endast hårda bottenfärger.

Även i övrigt bör vi använda de material som skonar miljön.

Avfall

Allt avfall som genereras åligger var och en att ta hand om.

Toa avfall

Vi uppmanar alla som har toalett ombord att att använda sig av tömningsanläggning i land.

maj 2024
MTOTFLS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« apr   jun »