Väder

klart.se

Svenska Sjö


Vaktinstruktion
1. Allmänt
Vakterna skall se till att det råder god ordning i hamnen och i stugan samt att inte obehöriga vistas i hamnen nattetid.
2. Låsning
Bommen skall hållas låst under tiden 23.00–06.00. Nyckel till bommen finns i klubbstugan.
Kontrollera att bodarna och elskåpen (även på bryggorna) är låsta.
3. Stugan
Håll stugan låst och lyset tänt för att visa att det finns folk i hamnen.
I stugan finns handstrålkastare med reservbatterier, tv med DVD-spelare, kaffebryggare, mikrovågsugn och spis.
Dessutom finns vaktlista och telefonlista till alla båtägare. Medför egen mat och dryck.
4. Förtöjningar mm
Vid risk för hårt väder skall vakterna kontrollera förtöjningarna och att öppna båtar är nöjaktigt länsade.
Vid behov kontakta berörd båtägare. Lista över båtägare finns i klubbstugan.
5. Obehöriga i hamnen
Om det vid vaktpassets början finns bilar / husbilar / husvagnar med personer som inte är medlemmar i
JBK, hänvisas dessa till parkeringsplatsen ovanför bommen. Husbilar kan efter vakternas bedömande tillåtas stå kvar på hamnplanen.
Om misstänkta personer eller fordon uppehåller sig inom klubbens område skall vakterna visa att de är observerade.
Anteckna misstänkta fordon (fabrikat, modell, färg, registreringsnummer, nationalitetsbeteckning,
eventuella övriga kännetecken). Notera även antal personer, signalement, klädsel mm i rapportpärmen.
Har du tillgång till kamera – och det är möjligt utan risk – fotografera gärna bilar och personer.
Om de obehöriga inte lämnar hamnområdet kontakta polisen.
Polisen är intresserad av uppgifter om misstänkta personer och fordon som uppehåller sig i och i anslutning till hamnarna även om de inte begår något brott. Risk finns att de begår brott på andra platser i länet.
Anteckna alla händelser av intresse i rapportpärmen.
OBS! Ni ska inte själva ingripa om det är något misstänkt på gång! Larma polisen!
6. Medlem som besöker hamnen
Medlem som besöker hamnen under tiden vakthållning pågår, bör kontakta vakterna så att dessa är informerade om besöket och för att undvika missförstånd.
7. Telefonnummer
Vid pågående brott (stöld eller skadegörelse) – ring 112.
Polisens tipstelefon 114 14 (utan riktnummer).
Kontaktpersonen, Alf Cornelius, telefon 0768 99 76 82.

juli 2024
MTOTFLS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« jun   aug »