Väder

klart.se

Svenska Sjö


Jämjö Båtklubb
Höstmöte 2017-09-21

Höstmötet hölls i JBK: klubbstuga i Hallarumsviken.

1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet hade samlat 23 personer.
Ordföranden informerade vidare om att han deltagit i 66 allmänna möten i klubben,
240 styrelsemöten, vilket betyder att han suttit i Jämjö Båtklubbs styrelse i 22 år.
Tre nya medlemmar presenterade sig.
Sameh som kommer från Palestina men som har levt i Sverige i 12 år.
Annika och Patrik som har haft båt sedan -79.
Pia Pettersson som köpt Jimmies båt.

2. Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst, dels genom Klubbtidningen och dels genom personlig kallelse i god tid till alla.

3. Föreslagen dagordning godkändes av mötet.

4. Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Andreas Westerlund och Claes Blomqvist.

5. Inga fullmakter hade inkommit till mötet.

6. Protokollet från vårmötet lästes och godkändes av mötet.
Ett inlägg av Karl Björke´n: Det är Patrik Andersson som är sammanhållande för
uppsättning och nedtagning av mastkranen.

7. Information om avmastning.
Patrik informerade om att mastkranen kommer att sättas upp på lördag.

8. Information om gemensam torrsättning lördagen 30 september kl. 07.00.
Lyft sker med lastbil som vanligt med de som har vagnar först.
Kostnaden är 300 kr per båt för de som har egen vagn vid upptagningsplatsen och 600 kr för de som behöver transport till hamnplanen, inkl. fika.

9. Information om höstens arbetsdagar.
– Några tyngder finns kvar att lyfta upp.
– Bommar ska tas upp.
-En medlem påpekade att det låg en tyngd kvar mellan bommarna till plats A13.
Allan kollar med hjälp av dykare.
– Ordföranden informerade om att vi på årsmötet kommer ta beslut att minska antalet
arbetsdagar.

10. Övriga frågor.
– Två mötesdeltagare tyckte att vi kunde låta mastkranen stå kvar över sommaren för
ibland behöver någon använda den på sommaren.
Man kan stänga av bryggan.
Sätta upp skylt på A och B-bryggorna.
Andra hamnar tar inte ner sina kranar.
Ordföranden påpekade att det är svårt att stänga ute folk från bryggan och om något
händer kan klubben bli skadeståndsansvarig.
Ordföranden lovade att ta vidare diskussion med segelfolket och lämna besked på
nästa möte.
– Några deltagare undrade om det var tillåtet att låsa in husbilar över natten.
Ordföranden kontaktar kommunen som har ansvaret.
– Ordföranden bad de medlemmar som har epost men inte anmält detta att göra det.
Det är både smidigare och billigare än brev när vi gör utskick.

11. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet och meddelade att man efter mötet kunde köpa biljett för upptagning och alla bjöds på kaffe och kaka.

…………………………
Bernt Olsson
Sekreterare

………………………                                       …………………………
Andreas Westerlund                               Claes Blomqvist
Justeringsman                                          Justeringsman

februari 2024
MTOTFLS
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29    
« jan   mar »