Väder

klart.se

Svenska Sjö


Jämjö Båtklubb
Höstmöte 2016-09-15

Höstmötet hölls i JBK: klubbstuga i Hallarumsviken.

1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet hade samlat 22 personer.

2. Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst, dels genom Klubbtidningen och dels genom personlig kallelse i god tid till alla.

3. Föreslagen dagordning godkändes av mötet.

4. Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Ola Håkansson och Andreas Westerlund.

5. Inga fullmakter hade inkommit till mötet.

6. Protokollet från vårmötet lästes och godkändes av mötet.
Kom. Lämna inga bensindunkar kvar i båtarna uppmanade ordföranden.
Två dunkar har blivit stulna från öppna båtar under sommaren.

7. Information om avmastning.
Patrik Andersson informerade att mastkranen står kvar sedan påmastningen men kommer att tas ner så fort alla mastat av.
Om vädret tillåter kommer avmastning att påbörjas på tisdag om vädret tillåter.

8. Information om gemensam torrsättning lördagen 24 september kl. 07.00.
Lyft sker med lastbil som vanligt med dem som har vagnar först.
Kostnaden är 300 kr per båt för de som har egen vagn vid upptagningsplatsen och 600 kr för de som behöver transport till hamnplanen, inkl. fika.
Biljetter till torrsättningen kommer att försäljas under fikat.

9. Information om höstens arbetsdagar.
– Bara nödvändig reparation kommer att göras på de bryggor som vi räknar med att
byta ut.

10. Info om arrendeförhandlingar.
Inför arrendeförhandlingarna har styrelsen haft extramöte för diskussioner.
Budet är fortfarande ej komplett.
Vi har idag 83 båtplatser och kommer med ny brygga få 90 st.
Kommunen har en kostnad på 400 kr per båtplats som ej är förhandlingsbar.
Ordföranden informerade om turerna om förhandlingarna.
Utöver avgifter på båtplatser kommer en avgift på mark att avgiftsbeläggas.
Kommunen har minskat ner antal kvm som vi ska betala avgift för.
Klubben har begärt att vissa tillägg ska göras i kontraktet.
1. Klubben har rätt att hålla bommen låst på de tider vi gör idag.
2. Kommunen överlåter de bommar som kommunen äger till klubben.
3. Alla båtägare får använda kommunens toatömningsanläggningar.
4. Kommunen avstår krav på spolplatta på planen.
5. Kommunen står för alla avgifter för underhåll på hamnplan.
6. Kommunen söker bygglov för en ny brygga.
7. Arrendeavtalet börjar gälla 1 jan 2017 och varar i 15 år.

Klubben kommer nu att skicka ut offertförfrågan på bryggor, ansöka om borgen hos Svenska Båtunionen och Båtsam och även skicka låneansökan till banken.
Båtplatserna kan behöva höjas någon hundralapp.
Ordföranden redogjorde för klubbens likviditet.
Första året behöver arbetsdagarnas antal ökas med en men kommer att återgå året därpå.
– En fråga kom upp om hur de som ligger på A-bryggan och får vara med och betala högre avgifter för ny brygga känner det.
Inga kommentarer.
– En mötesdeltagare frågade om vi behövde ta upp bommarna på vintern.
Ordföranden förklarade att om isen börjar röra sig så bryts bommarna sönder.
– Någon undrade över djupet vi nya bryggan .
Djupet kommer att bli mellan 1 – 1,5 meter.

11. Inbjudan till navigationskurs.
Fem deltagare har anmält sig och ev. tillkommer en till så kursen kommer att köras under vintern.

12. Övriga frågor.
Inga frågor kom upp.

13. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet och meddelade att man efter mötet kunde köpa biljett för upptagning och alla bjöds på kaffe och kaka.

…………………………
Bernt Olsson
Sekreterare

………………………                                        …………………………
Ola Håkansson                                          Andreas Westerlund
Justeringsman                                           Justeringsman

maj 2024
MTOTFLS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« apr   jun »