Väder

klart.se

Annons

Jämjö Båtklubb

Höstmöte 2015-09-17
Höstmötet hölls i JBK: klubbstuga i Hallarumsviken.

1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
    Mötet hade samlat 24 personer.
    Två nya medlemmar presenterade sig, Staffan Hasselbrink och Petra Sjöström.
2. Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst,
     dels genom Klubbtidningen och dels genom personlig kallelse i god tid till alla.
3. Föreslagen dagordning godkändes av mötet.
4. Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Ola Håkansson och Andreas Westerlund.
5. Inga fullmakter hade inkommit till mötet.
6. Protokollet från vårmötet lästes och godkändes av mötet. Kom.
     Ingen kallelse har kommit från kommunen ang. arrendeavtal.
     Bryggköp försenas och en avtalstid måste vara minst 15 år för att få lån.
7. Information om avmastning.
     Rolf Serrby informerade att mastkranen står kvar sedan påmastningen men kommer att tas ner så fort alla mastat av.
     Om vädret tillåter kommer avmastning att påbörjas på lördag.
8. Information om gemensam torrsättning lördagen 26 september kl. 07.00.
     Lyft sker med lastbil som vanligt med dem som har vagnar först.
     Kostnaden är 300 kr per båt för de som har egen vagn vid upptagningsplatsen och 600 kr för de som behöver transport till hamnplanen, inkl. fika.
     Biljetter till torrsättningen kommer att försäljas under fikat.
     Ett antal märken med sling här finns för de som önskar.
9. Information om höstens arbetsdagar.
     – Första arbetsdagen var i lördags då man kollade upp vad som behövde göras.
     Efter upptagningen drar hamnarbetet i gång för fullt.
10. Inbjudan till navigationskurs. Inga deltagare har anmält sig så kursen ställs in.
11. Övriga frågor. Inga frågor kom upp.
12. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet och meddelade att man efter mötet kunde köpa biljett för upptagning och alla bjöds på kaffe och kaka.

…………………………
Bernt Olsson Sekreterare

………………………                                                 …………………………
Ola Håkansson                                                    Andreas Westerlund
Justeringsman                                                     Justeringsman

Jämjö Båtklubb
c/o Andreas Westerlund
Glimmervagen 12
373 72 Jämjö
0455-59240 (passas inte)
Bankgiro 5735-8236
Swish nummer 123 695 88 47

Copyright © 2015 Jämjö Båtklubb. Alla rättigheter reserverade
Händer i klubben
  • inga aktiviteter idag
Korttidsuppställning av båttrailar

Det finns en uppställningsplats till höger om sjösättningsrampen för båttrailrar.
Uppställningsplatsen är för dig som nyttjar sjösättningsrampen och är ute för dagen.

Aktivitetskalender
december 2018
MTOTFLS
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
« Nov   Jan »