Väder

klart.se

Svenska Sjö


Höstmöte 2013-09-19

Höstmötet hölls i JBK: klubbstuga i Hallarumsviken.

1.   Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
      Mötet hade samlat 22 personer.

2.   Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst, dels genom Klubbtidningen och dels genom
      personlig kallelse i god tid till alla.

3.   Föreslagen dagordning godkändes av mötet.

4.   Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Ola Håkansson och Michael Johansson.

5.   Inga fullmakter hade inkommit till mötet.

6.   Protokollet från vårmötet lästes och godkändes av mötet.

7.   Information om avmastning.
      Rolf Serrby informerade att mastkranen kommer att sättas upp på söndag kl.10.00
      och de som har möjlighet bör komma för att hjälpa till och sedan hjälps man åt att masta av.

8.   Information om gemensam torrsättning lördagen 28 september kl. 07.00.
      Lyft sker med lastbil som vanligt med dem som har vagnar först.
      Kostnaden är 300 kr per båt för de som har egen vagn vid upptagningsplatsen och 500 kr
      för de som behöver transport till hamnplanen, inkl. fika.
      Hamnkaptenen påpekade att det var viktigt att märka sin vagga och pallningsmaterial.
      För de som önskar hemkörning av båten får ta detta efter ordinarie upptagning.
      Biljetter till torrsättningen kommer att försäljas under fikat.

9.   Information om höstens arbetsdagar.
      Först ska bommar tas upp och flytelement tvättas.
      Det är oklart vad som kommer att hända med bryggor.
      De platser som finns kvar räcker för de som har behov av båtplatser idag.
      Kättingar kommer att kollas på A-bryggan och vid behov kommer kättingar att tvättas.
      Johan lovade att hjälpa till att dyka.
      En fråga kom upp om hur bra det syntetiska materialet är i förhållande till kätting.
      Svaret blev att kättingen verkar bäst.

10. Inbjudan till navigationskurs.
      För få anmälda deltagare gör att kursen ställs in.

11. Övriga frågor.
     Ordföranden uppmanade alla att fylla i blanketten som skickades med utskicket till mötet
     angående om båtägaren har toa och hur mycket den används.
     C-bryggan är delvis lagad.
     E-bryggan är ingen ide’ att laga och där väntar vi på besked från kommunen om att få överta
     en brygga från annan anläggning.
     Nytt arrende på G där kommunen begär 400 kr per båtplats oavsett om den är uthyrd eller ej.
     Vakten verkar fungera bra.
     Det är inget krav på båtbottentvätt från kommunen ännu.
     Försök har gjorts av en medlem med en presenning som spänts upp mellan bommarna
     som båten körs upp  på för att förhindra havstulpaner.

12. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet och meddelade att man efter mötet
      kunde köpa biljett för upptagning och alla bjöds på kaffe och kaka.

                                         …………………………
                                                Bernt Olsson
                                                Sekreterare

                  ………………………                        …………………………
                     Ola Håkansson                              Michael Johansson
                     Justeringsman                               Justeringsman

maj 2024
MTOTFLS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« apr   jun »