Väder

klart.se

Svenska Sjö


Höstmöte 2012-09-20
Höstmötet hölls i JBK: klubbstuga i Hallarumsviken.

 1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
  Mötet hade samlat 21 personer.
  Anders och Ingrid hälsades välkomna tillbaka till klubben efter en flerårig resa på Europas kanaler.
 2. Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst, dels genom Klubbtidningen och dels genom personlig kallelse
  i god tid till alla.
 3. Föreslagen dagordning godkändes av mötet.
 4. Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Ola Håkansson och Lennart Karlsson.
 5. Inga fullmakter hade inkommit till mötet.
 6. Protokollet från vårmötet lästes och godkändes av mötet.
 7. Information om avmastning.
  Rolf Serrby informerade att mastkranen kommer att sättas upp på lördag och de som har möjlighet
  bör komma för att hjälpa till och sedan hjälps man åt att masta av.
 8. Information om gemensam torrsättning lördagen 29 september.
  Lyft sker med lastbil som vanligt med dem som har vagnar först.
  Kostnaden är 300 kr per båt för de som har egen vagn vid upptagningsplatsen och 500 kr för de
  som behöver transport till hamnplanen, inkl. fika.
  För de som önskar hemkörning av båten får ta detta efter ordinarie upptagning.
  Biljetter till torrsättningen kommer att försäljas under fikat.
 9. Information om höstens arbetsdagar.
  Höstens arbetsdagar började förra lördagen och kommer nu på lördag att förbereda för torrsättningen.
  En hel del jobb kvar att göra på bryggorna och hur mycket som hinner göras avgörs av antalet deltagare
  på arbetsdagarna.
  Först ska bommar tas upp, därefter kommer C-bryggan att färdigställas och sedan E-bryggan.
  På E-bryggan kommer innersta delen att tas bort och resten flyttas in.
  De platser som finns kvar räcker för de som har platser idag.
  På en fråga om nytt arvode blev svaret att kommunen kommer att begära 400kr per båtplats oavsett
  om den är uthyrd eller inte.  
 10. Inbjudan till navigationskurs.
  De som vill delta i vinterns navigationskurs hör av er för det finns fortfarande plats.
  Den 23 jan avsluta kursen med en genomgång av GPS och digitala sjökort dit alla medlemmar är välkomna.
 11. Övriga frågor.
  Ordföranden tackade Alf Cornelius för fina insatser i klubben.
  Tyvärr gick det inte att förlänga hans tid som Fas 3 i klubben men han stannar kvar i styrelsen.
  Lennart Karlsson presenterade sig med anledning att han var ny medlem i klubben.
  Han är en glad pensionerad flygingenjör på 71år. Deras båt är en träbåt som ligger på C-bryggan.
  En ersättare för Affe kommer i mitten av oktober. Det är en herre som heter Ingemar Nilsson.
  Under sommaren har klubben med Ola Håkansson som sammanhållande hållit tre träffar som kallades ”bryggsnack”.
  Dessa samlade en hel del medlemmar som fyllde upp platserna runt grillen och minglade tillsammans
  och dessa kommer att fortsätta nästa år, kanske varje onsdag.
  Det kommer även att diskuteras om att anordna någon aktivitet vid midsommar.
  Vakterna har fungerat mycket bra, mycket med hjälp av ”jägarna” som funnits där ungefär en månad.
  När ni tar upp båten: TÖM DEN.
 12. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet och meddelade att man efter mötet
  kunde köpa biljett för upptagning och alla bjöds på kaffe och kaka.
                                                   Bernt Olsson
                                                  Sekreterare

                  Ola Håkansson                                     Lennart Karlsson
                  Justeringsman                                       Justeringsman

juli 2024
MTOTFLS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« jun   aug »