Väder

klart.se

Svenska Sjö


Jämjö Båtklubb
Höstmöte 2018-09-20

Höstmötet hölls i JBK: klubbstuga i Hallarumsviken.

1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet hade samlat 21 personer.
Fyra nya medlemmar presenterade sig.
Robin från Kallinge, 25 år fått båtintresse från flottan och har en Val 22.
Bengt-Erik Johansson bor i Jämjö har alltid haft båt, har nu en Ryds C.
Lars Brunström bor på Hästö har en Bella 652.
Mikael Ånnegård bor i Sälleryd har en Sea Ray 23 fot.

2. Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst, dels genom Klubbtidningen och dels genom personlig kallelse i god tid till alla.

3. Föreslagen dagordning godkändes av mötet.

4. Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Ola Håkansson och Claes Blomqvist.

5. Inga fullmakter hade inkommit till mötet.

6. Protokollet från vårmötet lästes och godkändes av mötet.

7. Information om avmastning.
Patrik informerade om att mastkranen kommer att sättas upp på lördag och om vädret tillåter kommer avmastningen att påbörjas redan då.

8. Information om gemensam torrsättning lördagen 29 september kl. 07.00.
Lyft sker med lastbil som vanligt med de som har vagnar först.
Kostnaden är 300 kr per båt för de som har egen vagn vid upptagningsplatsen och 600 kr för de som behöver transport till hamnplanen, inkl. fika.

9. Information om höstens arbetsdagar.
Avbärare monteras på bryggan inför upptagningen.
Kätting och avspärrning på planen bort.
Senast 13 oktober ska bommar vara fria från båtar.
De som vill ha båtar i sjön efter det måste kontakta Allan.

10. Övriga frågor.
Micke har haft inbrott i sin båt men fick reda på ett bilnummer så han fick tag på bilägaren och efter en stund erkände han att han kört bilen.
Han lovade skaffa tillbaka det stulna och allt utom en flytväst kom tillbaka.
Information gick ut direkt på Coboat så båtägare kunde kolla så deras båtar var ok.
Det var syriska ungdomar som hade gjort inbrottet.
Bilägarens mor är kontaktad genom en bekant.
Polisen är informerad men kommer inte ut och ärendet är nerlagt.
Klubben har nytta av husbilar som står på planen, de avskräcker säkert en del.
De som har Coboat kan skriva in när de varit och kollat i hamnen så alla vet.
Grindar på bryggorna diskuterades och ordföranden ska kolla hur kommunen ställer sig till detta.
Klubben fyller 50 år 2019 .
När klubben fyllde 30 år hade vi en fest och det var fullt ös.
Då klubben fyllde 40 år fanns ingen som var intresserad när klubben frågade.
Hur ska vi göra när det blir 50-års jubileum?
Många var intresserade så styrelsen jobbar vidare på ett förslag.
Klubbens revisor slutar i klubben vid årsmötet och vi behöver en ny.
Har ni något förslag kontakta ordföranden.
Efter lite diskuterande fick vi fram att Mikael Ånnegård i klubben sysslade med bokföring och han tackade ja.

11. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet och meddelade att man efter mötet kunde köpa biljett för upptagning och alla bjöds på kaffe och kaka.

…………………………
Bernt Olsson
Sekreterare

………………………                      …………………………
Ola Håkansson                         Claes Blomqvist
Justeringsman                          Justeringsman

maj 2024
MTOTFLS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« apr   jun »