Väder

klart.se

Annons

bryggabe


Brygga B är inköpt av klubben 2017. Bryggan är en trä – betongbrygga
 
Platserna är 2,5-3,5 m breda mätt mellan bommarna.  Djupet vid medelvattenstånd vid Brygga B är mellan 1,0 – 2,0 m. Observera att vattenståndet kan variera kraftigt.
Max längd för båtar på B-bryggan är 8,0 meter.

Södra Sidan Norra Sidan
Plats  Bredd  Djup  Förtöjning  Ledig  Plats  Bredd Djup  Förtöjning  Ledig
B 65 3,0 1,7 Bom 6,0 m   B 66 3,0 1,7 Bom 6,0 m  
B 63 3,0 1,75 Bom 6,0 m   B 64 3,0 1,7 Bom 6,0 m  
B 61 3,0 1,5 Bom 6,0 m   B 62 3,0 1,5 Bom 6,0 m  
B 59 3,0 1,5 Bom 6,0 m   B 60 3,0 1,5 Bom 6,0 m  
B 57 3,0 1,5 Bom 6,0 m   B 58 3,0 1,5 Bom 6,0 m  
B 55 3,0 1,5 Bom 6,0 m   B 56 3,0 1,5 Bom 6,0 m  
B 53 3,0 1,5 Bom 6,0 m   B 54 3,0 1,5 Bom 6,0 m  
B 51 3,0 1,5 Bom 6,0 m   B 52 3,0 1,5 Bom 6,0 m  
B 49 3,0 1,5 Bom 6,0 m   B 50 3,0 1,5 Bom 6,0 m  
B 47 3,0 1,5 Bom 6,0 m   B 48 3,0 1,5 Bom 6,0 m  
B 45 3,0 1,5 Bom 6,0 m   B 46 3,0 1,5 Bom 6,0 m  
B 43 3,0 1,5 Bom 6,0 m   B 44 3,0 1,5 Bom 6,0 m  
B 41 3,0 1,5 Bom 6,0 m   B 42 3,0 1,5 Bom 6,0 m  
B 39 3,0 1,5 Bom 6,0 m   B 40 3,0 1,5 Bom 6,0 m  
B 37 3,0 1,5 Bom 6,0 m   B 38 3,0 1,5 Bom 6,0 m  
B 35 3,0 1,5 Bom 6,0 m   B 36 3,0 1,5 Bom 6,0 m  
B 33 2,5 1,5 Bom 5,0 m   B 34 2,5 1,5 Bom 5,0 m  
B 31 2,5 1,5 Bom 5,0 m   B 32 2,5 1,5 Bom 5,0 m  
B 29 2,5 1,5 Bom 5,0 m   B 30 2,5 1,5 Bom 5,0 m  
B 27 2,5 1,5 Bom 5,0 m   B 28 2,5 1,5 Bom 5,0 m  
B 25 2,5 1,5 Bom 5,0 m   B 26 2,5 1,5 Bom 5,0 m  
B 23 2,5 1,5 Bom 5,0 m   B 24 2,5 1,5 Bom 5,0 m  
B 21 2,5 1,5 Bom 5,0 m   B 22 2,5 1,5 Bom 5,0 m  
B 19 2,5 1,5 Bom 4,0 m Ja B 20 2,5 1,5 Bom 4,0 m Ja
B 17 2,3 1,5 Bom 4,0 m  Ja B 18 2,3 1,5 Bom 4,0 m Ja 
B 15 2,3 1,0 Bom 4,0 m  Ja B 16 2,5 1,0 Bom 4,0 m Ja
B 13 2,3 1,0 Bom 4,0 m Ja B14 2,3 1,0 Bom 4,0 m  
B 11 2,3 1,0 Bom 4,0 m  Ja B 12 2,3 1,0 Bom 4,0 m Ja 
B 09 2,3 1,0 Bom 4,0 m   B 10 2,3 1,0 Bom 4,0 m  
B 07 2,3 1,0 Boj Ja B 08 2,3 1,0 Boj Ja
B 05 2,3 1,0 Boj   B 06 2,3 1,0 Boj Ja 
B 03 2,3 1,0 Boj   B 04 2,3 1,0 Boj  
B 01 2,3 1,0 Boj   B 02 2,3 1,0 Boj  

 

Jämjö Båtklubb
c/o Andreas Westerlund
Glimmervagen 12
373 72 Jämjö
0455-59240 (passas inte)
Bankgiro 5735-8236
Swish nummer 123 695 88 47

Copyright © 2015 Jämjö Båtklubb. Alla rättigheter reserverade
Händer i klubben
Korttidsuppställning av båttrailar

Det finns en uppställningsplats till höger om sjösättningsrampen för båttrailrar.
Uppställningsplatsen är för dig som nyttjar sjösättningsrampen och är ute för dagen.