Väder

klart.se

Annons

bryggaa

Denna brygga är en betongbrygga med 8 m-bommar, inköpt av klubben år 2001.
Bryggan är 100 m lång, 3 m bred och 1,25 m djup.
Den består av fem bryggelement om vardera 20 m långa och väger 32 ton styck.
Bryggan skyddar hela hamnen mot vindar från S – SV.
Bryggan har 26 platser med en bredd av 3,0 – 4,2 m mätt mellan bommarna.
Djupet vid medelvattenstånd varierar från 1,5 m på plats A1 till 2,0 m på plats A26.
Observera att vattenståndet kan variera kraftigt.
Max längd för båtar på A-bryggan är 10,5 meter.

Plats Bredd Djup Förtöjning Ledig
A 26 4,45 2,0 Bom 8m  
A 25 3,5 2,0 Bom 8m  
A 24 3,5 2,0 Bom 8m  
A 23 3,5 2,0 Bom 8m  
A 22 3,5 2,0 Bom 8m  
A 21 3,5 2,0 Bom 8m  
 A 20 3,0 2,0 Bom 8m  
 A 19 3,0 2,0 Bom 8m  
 A 18 3,0 2,0 Bom 8m  
 A 17 3,0 2,0 Bom 8m  
 A 16 3,10 2,0 Bom 8m  
A 15 3,80 2,0 Bom 8m  
 A 14 3,5 2,0 Bom 8m  
 A 13 3,0 2,0 Bom 8m  
 A 12 2,80 2,0 Bom 8m  
 A 11 3,45 2,0 Bom 8m  
 A 10 3,9 1,9 Bom 8m  
A 9 3,05 1,9 Bom 8m  
A 8 2,90 1,9 Bom 8m  
A 7 3,5 1,8 Bom 8m  
A 6 3,5 1,8 Bom 8m  
A 5 3,4 1,8 Bom 8m  
A 4 3,8 1,7 Bom 8m  
A 3 3,5 1,7 Bom 8m  
A 2 3,30 1,6 Bom 8m  
A 1 3,15 1,5 Bom 8m  

 

Jämjö Båtklubb
c/o Andreas Westerlund
Glimmervagen 12
373 72 Jämjö
0455-59240 (passas inte)
Bankgiro 5735-8236
Swish nummer 123 695 88 47

Copyright © 2015 Jämjö Båtklubb. Alla rättigheter reserverade
Händer i klubben
Korttidsuppställning av båttrailar

Det finns en uppställningsplats till höger om sjösättningsrampen för båttrailrar.
Uppställningsplatsen är för dig som nyttjar sjösättningsrampen och är ute för dagen.