Väder

klart.se

Annons

I avgiften för enskild och familj ingår även medlemskap i Svenska Båtunionen, tidningen Båtliv,
rätt att teckna försäkring i Svenska Sjö samt en olycksfallsförsäkring som gäller vid aktiviteter inom båtklubben.

Alla som har båtplats med bom ska utföra 4 arbetsdagar per år. Tillfälligt då ny brygga skall göras i ordning
Alla som har båtplats med boj ska utföra 4 arbetsdagar per år. Tillfälligt då ny brygga skall göras i ordning
Alla som har båtplats i hamnen ska utföra 2 vaktnätter per år.
Undantagna från arbetsdagar och vaktnätter är medlemmar som fyllt 70 år senast den 1 oktober under året.

Alla båtar inom klubbens anläggning måste vara minst ansvarsförsäkrade.

 Medlemsavgifter                                                                1)  
 Medlemsavgift – enskild medlem och familj                           2) 425
 Medlemsavgift – ungdom                                                     3) 50
 Avgift för försenad betalning 50
 Avgift för ej fullgjorda arbetsdagar – per dag 500
 Avgift för uteblivet vaktpass 1 000
 Båtplatsavgifter  
 Båtplats 4,0 m med 8 m bom 2 800
 Båtplats 3,5 m med 8 m bom 2 450
 Båtplats 3,0 m med 8 m bom 1 950
   
 Båtplats 3,0 m med 6 m bom 1 800
 Båtplats 2,5 m med 5 m bom 1 500
 Båtplats 2,5 m med 4 m bom 1 050
 Båtplats 2,5 m med boj 700 
 El-anslutning på A-bryggan (obligatorisk avgift) 250
 Tillfällig förhyrning av båtplats – dygn  100
 Tillfällig förhyrning av båtplats – vecka  400
 Övrigt  
 Nyttjande sjösättningsramp/gång – ej  båtplats 50
 Nyttjande sjösättningsramp/säsong – ej  båtplats  500
 Nyttjande av mastkran per säsong 50
 Vinteruppläggning 20 kr/kvm (båtens längd * bredd)  20
 Vinteruppläggning 50 kr/kvm – ej båtplats  50
 Uppställning av liten trailer – ej båtplats  200
 Uppställning av stor trailer – ej båtplats  400
 Depositionsavgift nyckel  200
   
   
   
   
  1. Årsavgift gäller tiden 1 november – 31 oktober
  2. Som familjemedlem räknas make/maka/sambo samt hemmavarande barn t.o.m. 25 år med samma adress
  3. Ungdomsmedlemskap gäller längst t.o.m 18 års ålder

Jämjö Båtklubb
c/o Andreas Westerlund
Glimmervagen 12
373 72 Jämjö
0455-59240 (passas inte)
Bankgiro 5735-8236
Swish nummer 123 695 88 47

Copyright © 2015 Jämjö Båtklubb. Alla rättigheter reserverade
Händer i klubben
Korttidsuppställning av båttrailar

Det finns en uppställningsplats till höger om sjösättningsrampen för båttrailrar.
Uppställningsplatsen är för dig som nyttjar sjösättningsrampen och är ute för dagen.