Väder

klart.se

Svenska Sjö


Allmänna villkor för Jämjö Båtklubb

GDPR
Den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (PUL) med en ny EU-förordning – General Data Protection Regulations (GDPR).
Vi använder Svenska Båtunionens (SBU) dataregister (BAS) för vår registerhållning för att underlätta styrelsearbetet och ge medlemmarna tillgång till SBU:s tjänster, bl.a. tidningen Båtliv och försäkringar genom Svenska Sjö. SBU arbetar med att anpassa BAS så att det stämmer med GDPR.
Förordningen ska skydda de registrerades personliga integritet. Det innebär för vår del:
1. Krav på dokumentation av vilka personuppgifter klubben hanterar hur de samlas in och till vem uppgifterna lämnas ut.
2. Att du har rätt att
* ta del av vilka uppgifter vi registrerar om dig och din familj,
* få felaktiga personuppgifter rättade,
* få dina personuppgifter raderade efter utträde (när dina skyldigheter fullgjorts),
* invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring,
* invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande
och profilering.
3. Att vi inte lämnar ut någon information ur vårt medlemsregister till något företag eller någon utomstående person.
4. Att endast styrelsens medlemmar, Blekinge Båtförbund (BBF) och SBU har tillgång till vårt medlemsregister.
5. Att vi inte registrerar hela personnumret, endast födelsedatum. Detta för att veta vilka som är skyldiga att fullgöra arbetsdagar och vaktnätter samt hemmavarande barn som ingår i familjemedlemskapet. Dessutom registrerar vi namn, adress, telefonnummer och e-postadress (för utskick). Uppgifter om båt och båtplats är inte personuppgifter.
Vi behandlar medlemmarnas personuppgifter med ett avtalsförhållande som grund. Det finns ett avtal mellan JBK och medlemmarna. Vi måste behandla medlemsuppgifter för att kunna upprätthålla avtalet.
Enligt förordningen ”måste det vara fråga om en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring genom vilken medlemmen godtar behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne.”
Vi förutsätter att du som betalar din medlemsavgift och båtplatsavgift godkänner klubbens registrering av dina personuppgifter.

juli 2024
MTOTFLS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« jun   aug »