Väder

klart.se

Svenska Sjö


Jämjö Båtklubb

Höstmöte 2014-09-18

Höstmötet hölls i JBK:s klubbstuga i Hallarumsviken.

 1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötet hade samlat 22 deltagare.

 1. Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst, via Klubbtidningen, via mejl och personliga kallelse.

 1. Förslagen dagordning godkändes.

 1. Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Leif Lövdahl och Eva Magnevall.

 1. Inga fullmakter hade inkommit till mötet.

 1. Protokoll från vårmötet genomlästes och godkändes av mötet.

 1. Avmastning. Mastkranen finns på plats till på lördagen.

 1. Nya medlemmar hälsades välkomna och de presenterade sig; Pelle Gamberg, Henrik Nilsson, Janne och Eva Magnevall, Bengt Svensson och Roger Engvall.

 1. Gemensam torrsättning är lördagen den 27 september. Kl 0700 kommer kranbilen, båtar med vagn tas upp först därefter de med vagga. Pallmaterial kan tas fram innan och placeras mellan bodarna och staketet. Kostnaden är 300 kronor för vagn och 500 kronor för vagga. Fika kl 10.00 ingår.

 1. Information om höstens arbetsdagar i hamnen. Telestolparna som ligger vid kajkanten skall flyttas till vasskanten. I övrigt sedvanligt arbete.

 1. Ordföranden informerade om att nytt arrendeavtal med Karlskrona kommun är på gång. Förhandlingar kommer troligtvis att ske under hösten. Hamnchefen besökte Hallarumsviken i somras och blev då informerade om bryggorna skick och hamnens utsatthet. Bildspelet som visades vid besöket visades även för mötesdeltagarna.

 1. Navigationskursen har startat med fyra deltagare.

 1. Övriga frågor. Sommarens vakthållning; i sommar har en bensindunk stulits, förtöjningar till ett par båtar vid E-bryggan har kapats, en strålkastare på en bil tillhörande en klubbmedlem har slagits sönder samt inbrottsförsök i kaffestugan.

 1. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Efter mötet komma alla att bjudas på kaffe och kaka.

Marie Bohlin                                           Karl Henrik Meijer

sekreterare för dagen                            ordföranden

Leif Lövdahl                                             Eva Magnevall

justerare                                                    justerare

maj 2024
MTOTFLS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« apr   jun »