Väder

klart.se

Svenska Sjö


Vårmöte 2013-04-25

Vårmötet hölls i JBK: klubbstuga i Hallarumsviken.

1.   Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
      Mötet hade samlat 17 deltagare.

2.   Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst, dels genom Klubbtidningen och dels genom
      personlig kallelse i god tid till alla.

3.   Föreslagen dagordning godkändes.

4.   Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Ingemar Nilsson och
      Jan Säbom.

5.   Inga fullmakter hade inkommit till mötet.

6.   Protokollet från årsmötet genomlästes och godkändes av mötet.

7.   Information om arbetet i hamnen.
      – Arbetet fortsätter som vanligt.
      – Sjösättning som vanligt.

8.   Information om sjösättningen.
      – Sjösättningen sker i år 4 maj med början kl. 07.00.
      Kostnaden är 300 kr för dem som har vagn och 500 för de som har vagga.
      Mastkranen sätts upp under fredagen.
      Det bjuds på fika på sjösättningen.

9.   Sommarens vakthållning.
      – Listorna för sommarens vakthållning sköts av Alf Cornelius och finns i en pärm i
      klubbstugan.
      – Det är tunt med vakthållningen på eftersommaren.
      – Vi kommer även i år att få hjälp med vakthållningen av jägarna.

10. Övriga frågor
      – På BBF vårmöte diskuterades sammanslagningen av BBF och SSF.
      Det blir ingen sammanslagning.
      – Klubben har fått ett erbjudande från Svenska Sjö om att försöka ragga
      medlemmar och få 400kr för varje ny medlem.
      Man slog även ett slag för besiktning av båtar.
      Transportstyrelsen har beslutat att all toatömning i havet från fritidsbåtar är förbjuden
      från 15 april 2015.
      För JBK är det för stora pengar att ordna tömstation.
      En medlem frågade: Gäller detta även större fartyg?
      Svaret blev att för större fartyg gäller 2018.
      – Information om bottenfärger och båtbottentvättar.
      – Information från Båtsams möte.
      Där diskuterades mest om bildandet av ett hamnbolag.

11. Övriga frågor.
      – Klubbens arrendeavtal är förlängt till året ut.
      – Ordföranden har diskuterat med kommunen att byta ut B- C och E-bryggorna.
      Kommunen kommer att byta ut bryggor vid Tallebyggan och vi har blivit lovade 
      tre sektioner där.
      – Fyllningen på fasta A-bryggan håller på att spolas bort och kommunen har lovat
      att åtgärda detta.
      – En medlem frågade om hur det blev med moms för båtklubbar?
      Svaret blev att EU försöker genomföra detta men Borg stretar emot.

12. Anders och Ingrid visade en film från resan Paris till Karlskrona.

13. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
      Efter mötet kommer alla att bjudas på kaffe och kaka.

                                   …………………………
                                        Bernt Olsson
                                        Sekreterare

            ………………………                    ………………………………..
              Ingemar Nilsson                                  Jan Säbom
              Justeringsman                                     Justeringsman

april 2024
MTOTFLS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
« mar   maj »